Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem"

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Dojazd, Stanleya Musiała, Bitwy pod Kutnem (działki 530/22, 530/37, 128/4, 339/4, 339/10, 340/24, 340/15, 340/18, 341/6, 342/6, 344/8, 344/14, 345/6, 346/9, 113/7, 339/3)  obręb Grunwald,  99-300 Kutno"                  
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/01/2023


Do pobrania następujące dokumenty:
1.    Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2023 r.
2.    Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
3.    SWZ
4.    Załączniki do SWZ w MS Word
5.    Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6.    Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy i Wzór Karty gwarancyjnej
7.    Dokumentacja projektowa


Drukuj