Bieżące Inwestycje

www.wfosigw.lodz.pl

www.wfosigw.lodz.pl

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie obecnie realizuje  inwestycje w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki
w kwocie 5 236 118,00 zł na zadanie:
"Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna".

Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach tego zadania to 6 544 000,00 zł.

Aktualnie prowadzone prace
www.wfosigw.lodz.pl

W dniu 12 lipca 2021 r. przekazano plac budowy do rozpoczęcia prac budowlanych
w ramach Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi - inwestycji “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji z pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie (działka nr ew. 11 – obręb Kościuszków)”.
Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Tadeusz Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych, 99-300 Kutno, Malina nr 2.
Wartość robót brutto wynosi: 798 999,00 zł.
Prace zaplanowane zostały do 03 września 2021 r.
_____________________________________

W dniu 22 marca 2021 r. przekazano plac budowy pod realizację pierwszego etapu inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza na działkach o numerze ewidencyjnym 500/3, 20/3". Nowa sieć będzie wykonana z rur GRP Ø 500 mm, PVC Ø 315 mm, 200 mm, 160 mm oraz studni rewizyjnych. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Zakończenie pierwszego etapu budowy  o długości  349,30 mb sieci z przyłączami do granicy działki zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego sektorowego – FIRMA "PROSPOL" S.C. Daniel, Marzena Proskura, Majków Duży 60a, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Kierujemy podziękowania w stronę Mieszkańców wyżej wymienionej ulicy za wyrozumiałość wobec utrudnień i niedogodności  powstałych podczas realizacji projektu. Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować uciążliwości związane  z prowadzonymi pracami.    
W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numer kontaktowy:
24 251 07 56 lub 24 254 35 54

Zakończone inwestycje

Zostały zakończone prace, w ramach których powstała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkoszyńskiej (226 metrów) i  w ul. Łódzkiej (735 metrów).   
Na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Łąkoszyńskiej w ramach przetargu sektorowego nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Firmę Prospol S.C. Daniel, Marzena Proskura,
z siedzibą Majków Duży 60a, 97-371 Wola Krzysztoporska.
Koszt inwestycji wyniósł netto: 211.000,00 zł (brutto: 259.530,00 zł)
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łódzkiej wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROBUD Paweł Złotowski z siedzibą w Leszczynku 2a, 99-300 Kutno.
Koszt wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł
netto: 263.927,15 zł (brutto: 324.630,39 zł).
Liczymy na dalszą współpracę, bowiem mieszkańcy ww. ulic będą mogli korzystać
z pobudowanych sieci. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie i złożenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Druki dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i podajemy numery telefonów do kontaktu:

24 251 07 56 lub 24 254 35 54
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Marii Skłodowskiej – Curie
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łąkoszyńska
Inwestycje bieżące
Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Łódzka