Badanie wody

Informacje ogólne

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System Zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie –  Decyzja nr PPIS.HK.9020.1.986.2023.MW z dnia 28-12-2023 r..

W celu określenia zasad w zakresie działań jakościowych w Laboratorium Zarząd Spółki ustanowił POLITYKĘ JAKOŚCI.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość pobierania próbek i  prowadzonych badań potwierdzoną wdrożonym Systemem Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1793 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji:Zakres akredytowanych parametrów
: pobierz

Ponadto Laboratorium posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą  PN-EN ISO 9001:2015 Certyfikat Nr. CSJ/704/2020.
Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.
Inwestycje bieżące

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przedsiębiorstwo eksploatuje dwa samochody jeden to Volvo drugi Mercedes ze specjalistyczną zabudową do udrażniania i czyszczenia rur w systemie kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej.

czytaj więcej