Do wszystkich Wykonawców – Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Nr referencyjny nadany sprawie : TI/01/22

Zmiana treści SWZ dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu wraz z monitoringiem PWiK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 oraz całodobowe monitorowanie instalacji alarmowej obiektów Stacji Uzdatniania Wody ul. Graniczna 13 i ul. Metalowa 4 oraz Studni Głębinowych w mieście Kutnie w okresie od 01 września 2022 r. do 31 marca 2024 r. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/01/2022.  
Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o zapoznanie się z załączonym dokumentem:

Modyfikacja SWZ do przetargu nieograniczonego sektorowego ogłoszonego w dniu 3.08.2022 r.

 


Drukuj