Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 sierpnia 2022 r. dotycząca przetargu nieograniczonego sektorowego na realizację usług z zakresu ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 sierpnia 2022 r. na zadanie pn.: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu wraz z monitoringiem PWiK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4 oraz całodobowe monitorowanie instalacji alarmowej obiektów Stacji Uzdatniania Wody ul. Graniczna 13 i ul. Metalowa 4 oraz Studni Głębinowych w mieście Kutnie w okresie od 01 września 2022 r. do 31 marca 2024 r. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/01/2022.

Plik w formacie PDF:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 sierpnia 2022 r.


Drukuj