Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie
(działki o  nr ew. 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3, 25/1, 33/3, 24/8 – obręb Grunwald).                                                                                                                                                                                    
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/07/2021.

Pobierz informację


Drukuj