Informacja z otwarcia ofert w dniu 14 stycznia 2022 r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Porzeczkowej

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 14 stycznia 2022 r. na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Porzeczkowej (działki o nr ew. 74/6, 76/22, 76/32, 1220 – obręb Raszew Piaski).  

Nr referencyjny postępowania TI/08/2021.

Pobierz informację


Drukuj