ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Obowiązuje od 01-09.2022 r. Ceny nie zawierają podatku VAT (23%).

L.p.
OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE
Nazwa oznaczenia
Cena netto
Monitoring grupy A fizyko-chemia
81,28
1
Barwa
15,24
2
Zapach
10,16
3
Smak
10,16
4
Odczyn pH
15,24
5
Mętność
15,24
6
Przewodność
15,24
Dodatkowe parametry:
7
Jon amonowy
30,49
8
Azotyny
30,49
9
Azotany
35,57
10
Żelazo
20,32
11
Mangan
20,32
12
Twardość
30,49
13
Chlorki
30,49
14
Siarczany
56,31
15
Chlor wolny
10,16
16
Glin
20,32
Wszystkie parametry fizyko-chemiczne
366,24
L.p.
OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE
Nazwa oznaczenia
Cena netto
1
Liczba bakterii grupy coli
60,97
2
Liczba Escherichia coli
55,89
3
Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)
50,81
4
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72h
30,49
Monitoring grupa A (oznaczenia 1, 2, 4)
147,35
Monitoring grupa B (oznaczenia 1 - 4)
198,16
DOJAZD
Cena netto
na terenie miasto Kutno
30,00
w promieniu odległości 30 km
60,00
w promieniu odległości 31 - 60 km
120,00
This image for Image Layouts addon

Laboratorium
Wykonywanie badań na zlecenie klienta

Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:
  • Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
  • Laboratorium
  • lub przesłać faksem na numer: (0-24) 254-28-44
W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących współpracy z Laboratorium zapraszamy Państwa do siedziby Laboratorium przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno w godz. 7.00-15.00, tel. (024) 254-20-80
Pobierz druk zlecenia