ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH

Obowiązuje od 01-09.2022 r. Ceny zawierają podatek VAT.

L.p.
OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE
Nazwa oznaczenia
Cena brutto
Monitoring grupy A fizyko-chemia
100,00
1
Barwa
18,75
2
Zapach
12,5
3
Smak
12,5
4
Odczyn pH
18,75
5
Mętność
18,75
6
Przewodność
18,75
Dodatkowe parametry:
7
Jon amonowy
37,5
8
Azotyny
37,5
9
Azotany
43,75
10
Żelazo
25,00
11
Mangan
25,00
12
Twardość
37,50
13
Chlorki
37,50
14
Siarczany
69,26
15
Chlor wolny
12,50
16
Glin
25,00
Wszystkie parametry fizyko-chemiczne
450,51
L.p.
OZNACZENIA MICROBIOLOGICZNE
Nazwa oznaczenia
Cena
(+23% VAT)
1
Liczba bakterii grupy coli
68,75
2
Liczba Escherichia coli
51,69
3
Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)
62,50
4
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72h
37,50
Monitoring grupa A (oznaczenia 1, 2, 4)
157,94
Monitoring grupa B (oznaczenia 1 - 4)
220,44
DOJAZD
Cena
(+23% VAT)
na terenie miasto Kutno
36,90
w promieniu odległości 30 km
73,80
w promieniu odległości 31 - 60 km
147,60
This image for Image Layouts addon

Laboratorium
Wykonywanie badań na zlecenie klienta

Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:
  • Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
  • Laboratorium
  • lub przesłać faksem na numer: (0-24) 254-28-44
W celu zasięgnięcia bliższych informacji dotyczących współpracy z Laboratorium zapraszamy Państwa do siedziby Laboratorium przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno w godz. 7.00-15.00, tel. (024) 254-20-80
Pobierz druk zlecenia