Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Celiny i Mieczysława Fijałkowskich

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Celiny i Mieczysława Fijałkowskich w Kutnie (działki nr ew. 105/1, 514/19, 9/19, 15/4 – obręb Grunwald) .

Do pobrania dokumentu:

1.  Dokument budowlana.zip
2.  Informacja o kwocie przeznaczonej do realizacji zamówienia.
3.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym  na.pdf
4.  SWZ.pdf
5.  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf
6.  Załączniki ( nr 1 - nr 4) do SWZ .pdf
7.  Załączniki (nr 1 - nr 4) do SWZ w MS Word.docx


Drukuj