Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Tomasza Klepy w Kutnie

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi wzdłuż ulicy Tomasza Klepy w Kutnie (działki o nr ew. 9/14, 9/34, 14/2, 15/1 – obręb Grunwald)

Do pobrania dokumentu:

1. Ogłoszenie o przetargu z dnia 18.10.2021 r.
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia
3. SWZ
4. Załączniki do swz W MS Word
5. Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6. Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
7. Dokumentacja projektowa (od 1 Do 8)


Drukuj