Informacja z otwarcia ofert w dniu 12 stycznia 2022 r. na zadanie pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12 stycznia 2022 r. na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie (działki o nr ew. 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3, 25/1, 33/3, 24/8 – obręb Grunwald). Nr referencyjny postępowania TI/07/2021.

Pobierz informację


Drukuj