Informacja z otwarcia ofert w dniu 10 stycznia 2022 r. na zadanie pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową mieszkaniową, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Porazińskiej w Kutnie

Dotyczy: Przetarg nieograniczony sektorowy na zadanie pn. : Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową
mieszkaniową, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Porazińskiej w Kutnie (działki o nr ew.
170/43, 170/39, 170/27 – obręb Raszew Piaski).
Nr referencyjny postępowania TI/06/2021.

Pobierz informację


Drukuj