Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Porzeczkowej

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Porzeczkowej (działki o nr ew. 74/6, 76/22, 76/32, 1220 – obręb Raszew Piaski).
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/08/2021.


Do pobrania następujące dokumenty:
1.    Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.12.2021 r.
2.    Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
3.    SWZ
4.    Załączniki do SWZ w MS Word
5.    Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6.    Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy i Wzór Karty gwarancyjnej
7.    Dokumentacja projektowa (od 1 do 11)


Drukuj