Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku działek budowlanych zlokalizowanych w ulicy Wrzosowej w Kutnie (działki o nr ew. 83, 72/6, 72/3, 72/5, 25/3, 25/1, 33/3, 24/8 – obręb Grunwald).
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/07/2021.

Do pobrania następujące dokumenty:
1.    Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.12.2021 r.
2.    Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
3.    SWZ
4.    Załączniki do SWZ w MS Word
5.    Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6.    Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy i Wzór Karty gwarancyjnej
7.    Dokumentacja projektowa ( od 1 do 6)


Drukuj