Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową mieszkaniową, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Porazińskiej w Kutnie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/06/2021.

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową mieszkaniową, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Porazińskiej w Kutnie (działki o  nr ew. 170/43, 170/39, 170/27 – obręb Raszew Piaski).

Do pobrania następujące dokumenty:
1.    Ogłoszenie o przetargu z dnia 22.12.2021 r.
2.    Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
3.    SWZ
4.    Załączniki do SWZ w MS Word
5.    Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6.    Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy i Wzór Karty gwarancyjnej
7.    Dokumentacja projektowa ( od 1 do 6)


Drukuj