Komunikat dot. Przetargu w ul. Komuny Paryskiej

W artykule dotyczącym przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kumuny Paryskiej, w Dokumentacji projektowej, w załączniku 7 -> dokument nr 4 (PZT) w nazwie opracowania błędnie określono ulicę.
Do pobrania plik PZT z poprawną nazwą.


Drukuj