Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową mieszkaniową zlokalizowanych wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej w Kutnie (działki o nr ew. 86/2, 86/3, 117/7, 121/2, 128/1 – obręb Łąkoszyn)

Do pobrania następujące
dokumenty:

1. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.10.2021 r.
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
3. SWZ
4. Załączniki do SWZ w MS Word
5. Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 4
6. Załącznik Nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
7. Dokumentacja projektowa ( od 1 do 6)


Drukuj