Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty dotycząca przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz z pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

Pobierz informację


Drukuj