Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane - ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Przetarg nieograniczony sektorowy na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz z pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Marii Skłodowskiej - Curie (działka nr ew. 11 – obręb Kościuszków)  

Do pobrania następujące dokumenty:
1.    Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.06.2021 r.
2.    Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
3.    SWZ
4.    Załączniki do SWZ w MS Word
5.    Dokumentacja projektowa (dok. od 1 do 15)
6.    Odpowiedź na zapytanie do treści SWZ

 

 


Drukuj