Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.12.2020r. na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza na działkach o numerze ewidencyjnym 500/3, 20/3.

Informacja z otwarcia  ofert